gedachten | mijn ervaring

Mantra's met hart en ziel
 

Mantra's zijn krachtige spirituele formules in woord/klank. Een bezielde en bezielende kracht. Mantra's zijn werktuigen om het denken tot rust te brengen en in contact te komen met de/onze grote inspiratiebron. Mantra's ook als inspiratie tot zang, dans, schilderen en bovenal stilte.Je kunt ze in jezelf herhalen, hardop zeggen of zingen om daarmee een of ander doel te bereiken.

Je kunt mantra's "gebruiken" voor je plezier, om uitdrukking te geven aan je devotie, voor hulp of voor genezing. Mantra's kunnen zonder of met begeleidende muziek gezongen worden.


Gedachten over mantra's van:
Ruud van Dijk  

Mantra's zijn krachtige spirituele formules in woord/klank. Maar maak het niet moeilijker dan dat nodig is. Hou het dicht bij huis. Gebruik je innerlijk weten/voelen in het ervaren of je wel of niet verbinding hebt met de geÔnspireerde kracht welke in woorden is. Wees ook niet bevreesd je eigen Mantra's te maken waarbij het natuurlijk wel zo kan

zijn dat Mantra's die door velen gebezigd worden een grotere kracht zullen ontwikkelen.

Mantra's zijn werktuigen om het denken tot rust te brengen en in die rust/stilte eenheid te ervaren met de Bron en al dat is opdat je daardoor bewuster en gelukzaliger zult zijn tot welzijn van jezelf en al dat is.

Swami Sivananda Radha  

We leven nu in de IJzeren tijd oftewel de Kali Yuga. In deze tijd wordt van Mantra-Yoga (het zingen van de naam van de Heer) gezegd dat het de beste hulp is voor de ontwikkeling van het individu.

 
Patanjali  

Er zijn mensen die denken dat ze door alleen maar enkele keren een Mantra te herhalen het verlangde resultaat kunnen verkrijgen. Dit kunnen ze niet. Het proces vergt vaak jaren van ingespannen en eenpuntig gerichte beoefening.

Belangrijk is het voortdurend herhalen van de Mantra om de veranderingen in de geestsubstantie tot rust te brengen.

Imre Vallyon  

Beslis voor jezelf; "Ik houd de Mantra de gehele dag in mijn geest. Ik sta stil bij elke betekenis, telkens weer. Ik houd hem in mijn geest uur voor uur, dag voor dag, onder alle omstandigheden".

Handel alsof hij al waar geworden is, wat in feite ook zo is! De Mantra's zijn de "Ik ben dat Ik ben" dat tegen mij spreekt. Elk woord is een schat.

BŰ Yin R‚  

Een van de belangrijkste middelen tot vorming van de ziel is de inwerking door bepaalde klankreeksen van de menselijke taal. Oeroud is de kennis van zulk een inwerkingsmogelijkheid; in de liturgieŽn, zowel als in de meer volkse gebedsformules, zijn haar sporen gemakkelijk aan te tonen.

Een goede Mantra is een volgens verborgen geestelijke kennis gevormde spreuk, bij welker gebruik het alleen om de geestelijke, voor het fysieke oor volledig onwaarneembare klankwerking gaat.


Mijn ervaring met mantra's  

Frappant vind ik de werking die een mantra kan hebben maar ook dat je kunt ervaren dat je enige tijd contact hebt met de energie van de mantra maar dat dat contact ook weer kan oplossen. Naast jaren mantra's gezongen te hebben bij Tiny v/d Kroon

ben ik er ook mee in aanraking gekomen.Bij de Foundation for Higher Learning, bij Henry Marshall.